Paigaldame Raadio, TV või Mobiilse interneti antenne. Eramutele, kortermajadele, hotellidele.

gallery/fm raadio skyplus
gallery/done
gallery/tvplay
gallery/mag 322
gallery/100 el m

FM Raadio antennide paigaldus

TV Antennide paigaldus, parandus ja seadistamine

gallery/done
gallery/done

Pikkade mastide paigaldus interneti või tv-raadio signaali vastuvõtuks

Sat tv antennide paigaldus, parandus ja seadistamine

gallery/mastipaigaldus nnnd
gallery/done